Category Archives: Մաթեմատիկա

Թեմա՝ Ուղղանկյան մակերես

 1. Հաշվել այն ուղղանկյան մակերեսը, որի երկարությունը 16սմ է, իսկ լայնությունը 4 անգամ փոքր է երկարությունից:
  16 : 4 = 4
  16 x 4 = 64    Պատ՝ S = 64
 2. Ունենք երկու ուղղանկյուններ, որոնց մակերեսները հավասար են: Առաջին ուղղանկայն երկարությունը 14սմ է, իսկ լայնությունը 4սմ: Մյուս ուղղանկյան լայնությունը 7սմ: Գտնել երկրորդ ուղղանկյան երկարությունը:

8 x 7 = 56
պատ ՝ 8

 1. Ինչքա՞ն է այն հավասարակողմ հնգակյան կողմը, որի պարագիծը հավասար է այն ուղղանկյան մակերեսին, որի երկարությունը 4սմ է, իսկ լայնությունը 10սմ:

1) 10 x 4 = 40
2) 40 : 5 = 8     Պատ՝ 8

Առաջադրանքներ տան համար

1.Քառակուսու կողմը հավասար է 15սմ-ի: Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը և մակերեսը:

S = 15 x 15 = 45
P = 15 + 15 + 15 + 15 = 60

2.ՈՒղղանկյան երկարությունը հավասար է 26 սմ-ի, իսկ լայնությունը 30սմ:Գտի՛ր ուղղանկյան P, S:

S = 30 x 26 = 780
P = 30 + 26 + 30 + 26 = 112

3.ՈՒղղանկյան երկարությունը հավասար է 25 սմ,լայնությունը 3 անգամ մեծ է երկարությունից:Գտի՛ր ուղղանկյան P,S:

1) 25 x 3 = 75
P = 25 + 75 + 25 + 75 = 550
S = 75 x 25 = 1875

4.Ուղղանկյան մակերեսը հավասար է քառակուսու պարագծին:Քառակուսու կողմը հավասար է 15 սմ: Ինչի՞ հավասար կարող է լինել ուղղանկյան կողմերը:Գրի՛ր հնարավոր տարբերակները:

քառակուսու պարագիծը
4 x 15 = 60

Ուղղանկյան մակերեսը
1) 6 x 10 = 60
2) 2 x 30 = 60
3) 5 x 12 = 60
4) 15 x 4 = 60
5) 14 x 5 = 60

Թեմա՝ Անկյան տեսակները

 1. Որքա՞ն է փռված անկյան աստիճանային չափը:

Պատ՝ 180

2.Որքա՞ն է ուղիղ անկյան աստիճանային չափը:

Պատ՝ 90

4.Կատարե՛ք բաժանում

9373 : 721 = 13

27200 : 425 = 64

39240 : 120 = 327

32054 : 682 = 47

5.Գտե՛ք բաժանման թերի քանորդը.

97: 4 = 24 (մն 1)

67 : 5 = 13 (մն 2)

6.Ստուգողական աշխատանքից Հայկի և Արամի ստացած միավորների գումարը 75 է: Եթե Հայկը ստանար ևս 7 միավոր, կունենար այնքան միավոր, որքան ունի Արամը: Քանի՞ միավոր է ստացել նրանցից յուրաքանչյուրը:

75-7=68
68:2=34
34 — 7 = 27

Պատ, Հայկ 27,  Արամ 37

 

 

 1. Հաշվել 144 − 108 ∶ (17 − 11) ∙ 3 արտահայտության արժեք:

1) 18               2) 90               3) 138             4) այլ պատասխան

 1. Հետևյալ թվերից ո՞րի վրա չի բաժանվում 728-ը։

1) 7             2) 28                           3)8                   4) 72

 1. Մարիան պահարանում ունի 3 զույգ կոշիկ։ Առանց նայելու առնվազն քանի՞ հատ կոշիկ պետք է հանի նա, որպեսզի վստահ լինի, որ գոնե մեկ զույգ կոշիկ հանել է։

1) 2                 2) 3                 3) 4                 4)5

 1. Գտնել օրինաչափությունը և լրացնել բաց թողնված թիվը. 45, 30, 18, 9, … , 0: 1) 4      2) 6      3) 5     4) 3

 

 1. Առաջին 50 զույգ թվերի գումարը որքանո՞վ է մեծ առաջին 50 կենտ թվերի գումարից  ։
  • 50-ով        2) 25-ով        3) 100-ով       4) այլ պատասխան

 

 1. Ծառատունկի ժամանակ 5-րդ դասարանցիները ուղիղ ճանապարհի երկայնքով տնկեցին որոշակի քանակությամբ ծառեր՝ միմյանցից 10մ հեռավորության վրա։ Քանի՞ ծառ տնկեցին աշակերտները, եթե հայտնի է, որ առաջին և վերջին ծառերի միջև հեռավորությունը 250մ է։

1) 25                       2) 26               3) 24                               4) 23

 

 1. Արմենի սլաքավոր ժամացույցը ցույց է տալիս և՛ օրը, և՛ ժամը։ Փետրվարի 1-ին ժամը առավոտյան 9։00-ին Արմենը ժամացույցի րոպեի սլաքը պտտում է ժամսլաքի հակառակ ուղղությամբ ճիշտ 30 պտույտ։ Ի՞նչ ամսաթիվ և ժամ ցույց կտա ժամացույցը։.Հունվարի 30, առավոտյան 4։00     2) Հունվարի 30, առավոտյան 3։00

. 3) Հունվարի 31, առավոտյան 3։00                 4) Հունվարի 31, երեկոյան 4։00

 

 1. Հայրն իր ունեցած տետրերը բաժանեց երկու որդիների միջև հետևյալ կերպ։ Ավագ որդին ստացավ բոլոր տետրերի կեսը և էլի 1 տետր, իսկ կրտսերը՝ մնացածի կեսը և վերջին 2 տետրը։ Քանի՞ հատ տետր ստացավ ավագ որդին։
  1) 10    2) 6     3) 4    4)այլ պատասխան

 

 1. Քանի՞ հնգանիշ բնական թիվ կա, որոնց թվանշանների գումարը հավասար է 2-ի:
  1) 4     2) 5    3)այդպիսի թիվ չկա   4)

 

 1. Հետևյալ թվերից ո՞րը չի կարող լինել երկու հաջորդական թվերի արտադրյալի վերջին թվանշան։

1) 4                 2) 0                             3) 6                 4) 2

 1. Երիտասարդ մասնագետը 1 տարվա աշխատանքի դիմաց պետք է վարձատրվեր 2600 դոլար և մեկ մեքենա։ Սակայն նա դուրս եկավ աշխատանքից 8 ամիս անց և ստացավ մեքենան և 1000 դոլար։ Որքա՞ն արժեր մեքենան։

1) 2400 դոլար                  2) հնարավոր չէ որոշել     3) 2000 դոլար                               4) 2200 դոլար

 

Տևողությունը – 150 րոպե

 1. Պույ-Պույ մկնիկը պետք է տեղափոխեր 15 գրամ բեռ A կետից B կետ, որոնց միջև հեռավորությունը 20մ է։ Մկնիկը կարող է միանգամից բարձրացնել 3 գրամ բեռ և շարժվում է 5մ/ր արագությամբ։ Նրա արագությունը չի փոխվում բեռով կամ առանց բեռի շարժվելիս։ Քանի՞ րոպեում Պույ-Պույն ամբողջ բեռը կտեղափոխի A կետից B:
  • 25րոպե        2) 32րոպե            3) 36րոպե       4) 40րոպե

 

 1. Սեղանին դրված են քարտեր, որոնցից 6 հատի վրա գրված է 8, իսկ մնացածի վրա գրված է 2: Խաչիկն իր մոտ վերցրեց բոլոր 8 գրած քարտերը, իսկ Վաչիկը վերցրեց 2 գրած քարտերը: Այն բանից հետո, երբ յուրաքանչյուրը հաշվեց իր մոտ եղած թվերի արտադրյալը պարզվեց, որ նրանք ստացել են միևնույն թիվը: Գտնել 2 գրված քարտերի քանակը:

1) 10               2) 12               3) 18               4) 24

 

 1. Ուղղի վրա նշված են մի քանի կետեր։ Արամը յուրաքանչյուր հարևան երկու կետերի միջև դրեց մեկական կետ և ստացավ ընդամենը 47 կետ։ Սկզբում քանի՞ կետ էր նշված ուղղի վրա։

1)24                2)23                3)25                4) այլ պատասխան

 1. Անահիտը հաշվեց, որ իր և իր 2 քույրերի տարիքների գումարը հավասար է 16։ Որքա՞ն կլինի նրանց տարիքների գումարը 4 տարի անց:

1) 20               2) 24               3) 26                4) 28

 

 1. Վազքի մրցույթին մասնակցում էին 21 աշակերտ։ Մրցույթի ավարտից հետո Արսենը նկատեց, որ իրենից հետո տեղ հասած աշակերտների քանակը 3 անգամ ավելի է, քան իրենից առաջ տեղ հասածների քանակը։ Ո՞ր տեղն է զբաղեցրել Արսենը։

 

 1. Մեքենան 3րոպեում անցնում է 3կմ։ Որքա՞ն հեռավորություն կանցնի մեքենան 2 ժամ 45 րոպեում։

 

 1. Երեք հաջորդական կանգառներում ավտոբուսից իջնում է 3 ուղևոր, բարձրանում՝ 4-ը։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում ամենասկզբում, եթե երեք կանգառներից հետո դարձավ 15 ուղևոր։

 

 1. Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որոնց մեջտեղի թվանշանը 0 է։

 

 1. Վարորդը նկատեց, որ մեքենայի անցած ճանապարհ ցույց տվող հաշվիչի վրա գրված է 15951 կմ, որը աջից և ձախից նույն կերպ է կարդացվում (սիմետրիկ թիվ)։ Ուղիղ երկու ժամ անց հաշվիչը կրկին սիմետրիկ թիվ ցույց տվեց։ Ինչքա՞ն է մեքենայի արագությունը, եթե հայտնի է,որ մեքենան չի կարող զարգացնել 90կմ/ժ-ից բարձր արագություն:

Թեմա՝ Թվային արտահայտություններ

Գրի՛ր թվային արտահայտությունը և հաշվի՛ր արժեքը․

ա) 5 և 3 թվերի արտադրյալը,
5 x 3 = 15

բ) 12 թվի կրկնապատիկը,
12 + 12 = 24

գ) 35 և 4 թվերի քանորդը,
35 : 4 =

դ) 5 թվի եռապատիկը,
5 x 3 = 15

ե) 2 և 3 թվերի գումարի կրկնապատիկը,
2 + 3 x 2= 10

զ) 6 և 4 թվերի արտադրյալը,
6 x 4 = 24

է) 7 և 2 թվերի արտադրյալի կրկնապատիկից 3-ով փոքր թիվը,
7 x 2 = 14 + 14 — 3 = 25

ը) 4 թվի և 6 թվի կրկնապատիկի արտադրյալը։

4 + 4 = 8     6 + 6 = 12

2. Հաշվի՛ր նշված թվերի կիսագումարը․
ա)  6   և 24;   բ) 13   և 49;   գ) 91   և 33;   դ) 101 և 9:
6 + 24 : 2 = 15
49 + 13 : 2 = 31
91 + 33 : 2 = 62
101 + 9 : 2 = 55

Լրացուցիչ առաջադրանքներ
(խնդիրներ ֆլեշմոբից)

4. Ընձուղտը 1 ժամում ուտում  է 7 ճյուղ: Երեկ նա քնեց 7 ժամ: Քանի՞ ճյուղ կերավ նա երեկ։
17 x 7 = 119
պատ՝ 119

5. Եթե մտապահածս թվից հանենք 75 ու արդյունքը ավելացնենք 2 անգամ, կստանանք՝ 160: Գտեք մտապահածս թիվը:
160 : 2 = 80
80 + 75 = 155   պատ՝ 115

 1. Կատարե՛ք մնացորդով բաժանում
 • 24 : 15 = 1 ( մն 9)
 • 38 : 14 = 2 ( մն 10 )
 • 53 : 7 = 7 ( մն 4 )
 • 81 : 30 = 2 ( մն 21 )
 • 93 : 47 = 1 ( մն 46)
 1. Գտե՛ք բաժանելին, եթե մնացորդը 7 է, բաժանարարը՝ 9, թվերի քանորդը՝ 2 :

9 x 2 = 18

18 + 7 = 25

 1. Լրացրե՛ք աղյուսակը:
Բաժանելի 593 845 7160 1372 3056
Բաժանարար 35 64 49 57
Թվերի քանորդ 16 13 146 14 50
Մնացորդ 33 13 6 70 6
 1. Գտիր, թե 7-ի բաժանելիս ի՞նչ թվեր կարող են մնալ մնացորդում:

ամեն կետնտ թիվը

 

 1. Գտիր բաժանելին, եթե բաժանարարը հավասար է 12-ի, թերի քանորդը՝ 8-ի, իսկ մնացորդը՝ 5-ի:

1) 12 x 8 = 96

2) 96 + 5 = 101

 1. Ավտոբուսն ունի 36 նստատեղ: Քանի՞ ավտոբուս է պետք 370 մարդ տեղափոխելու համար:

370 : 36 =  1 (մն 10 )

 1. Արդյո՞ք գոյություն ունի թիվ, որը 30-ի բաժանելիս, մնացորդում տալիս է 31:

91 : 30 = 2 (մն 31 )

 1. Գրիր 32:4 բաժանման տարրերը` բաժանելի, բաժանարար, քանորդ, մնացորդ:

բաժանելի — 32

բաժանարար — 4

քանորդ — 8

առանց մնացորդ

 

 1. Հաշվիր.
  ա. 168:18 = 81 (մն 2 )
  բ.  100:14 = 7 (մն 2 )
  գ.  285:40 = 4 (մն 5 )
  դ.  374:24 = 15 (մն 10 )

 

 1. Վաճառողը կշռում էր հաճախորդի գնած ապրանքը: Նա կշեռքի նժարին դրեց 10 հատ 160 գրամանոց կշռաքար, սակայն կշեռքը չհավասարակշռվեց: Ապա նա դրեց ևս մեկ 20 գրամանոց կշռաքար և կշեռքը հավասարակշռվեց:Որքա՞ն էր ապրանքի կշիռը:

1) 160 x 10 = 1600

2) 1600 + 20 = 1620

Թեմա՝ Բնական թվերի բաժանումը

 1. Կատարե՛ք բաժանում:
 • 105 : 5 =
 • 123 : 1 = 123
 • 1 : 1 = 1
  1. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
 • 247 : 1 = 247
 • 25 : 125 = 5
 • 0 : 71 = 0
  1. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
 • 24 : 6 = 4
 • 67 : 67 = 1
 • 203 : 1 = 203

4. Լրացրեք թվաբանական խաչբառը

1) 44 + 20 = 64

2) 64 — 20 = 44

3) 20 : 5 = 4

4) 4 x 5 = 20

5) 16 x 4 = 64

 1.  Երկու Արտերից ցորեն հավաքեցին, առաջին արտից 3200 կգ, երկրորդից՝ 8800 կգ: Ապա ամբողջ բերքը տարան սայլերով: Քանի՞ սայլ պահանջվեց, եթե նրանցից յուրաքանչյուրում տեղավորվում է 400 կգ ցորեն:

  1) 8800 կգ + 3200 կգ = 12000կգ

  2) 12000կգ : 400կգ = 30կգ

  պատ․ 30կգ  ՛

6. Դերձակը ունի մահուդի 16 մ երկարությամբ կտոր, որից յուրաքանչյու օր կտրում է 2 մ: Քանի՞ օր հետո կկտրի վերջին կտորը:

Ոթերորդ որը նա կկտրի վերջին երկու կտորը
Լուծում

16 : 2 = 8

7. Կատարեք գործողությունները

 • 1:(10-9) + 3-2+4:2= 4

Ես՛՛ նախագծի շրջանակներում այս անգամ խոսելու ենք մեր սիրած հերոսների, հայտնի մարդկանց մասին‘’My favourite hero’’ or ‘’My hero’’ ‘’A famous person’’

Look at the pictures. Do you know who they are?
In the first photo is Michael Jackson, he is a famous dancer and singer.
The second one is well known actior Johnny Depp.The third one is the Donald Trump 45th U.S. President.
The last one is the Armenian famous poet Hovhannes Tumanyan.

 1. What do you know about these people?

Why are they famous?
I think they are famous because the have huge telent and hard worker.

How did they become famous?
I think each of them has some special talant, and it helps them to become a famous.

Do you know important dates and times in their life? /If not, find out on the internet/

Do you know any unusual facts or events in their life? /If not, find out on the internet/

Do you know important dates and times in his/her life?

Do you know any unusual facts or events in his/her life?

 

 1. Գտե՛ք անհայտ թիվը, որը նշանակված աստղանիշով.
 • 17 + 40 = 57
 • 83 + 0 = 83
 • 90 + 0 = 90
 1. Գտե՛ք աստղանիշով փոխարինված թիվը.
 • 503 — 305 = 198
 • 841 — 351 = 490
 • 1135 — 351 = 784
 1. Գտե՛ք այն թիվը, որն աստղանիշի տեղում գրելով կստանք հավասարություն
 • 174 — 74 = 100
 • 346 — 123 = 223
 • 217 — 48 = 169

4. Գտե՛ք արտադրյալը

·         189 x 563 = 106407
x 563
.  189
————
. 5067
. 4504
. 563
————
106407

·         567 x 1239 = 708513

x 1239
.  567
————
.   8673
8434
6195
————-
708513

·         9584 x 657 =

x 1239
.  657
————

————-

 1. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 25 x 2 + (25 x 3) + (25 x 5) = (75 + 125) + 50 = 250
 • (32 x 16) + (32 x 4) + 32 x 5 = (512 + 128) + 160 = 800
 • (27 x 18) + (27 x 2) + 27 x 80 = (486 + 54) + 2160 = 2700
 • 87 x 15 — 87 x 13 — 87 x 1=
 1. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն
 • 4 x 3 + 3 x 4 = 24
 • 4 x 8 + 4 x 7 = 60
 1. Սյունեն գրեց մի թիվ և բազմապատկեց այն 7-ով, ապա նույն թիվ բազմապատկեց 10-ով: Արդյունքները գումարելով նա ստացավ 85: Ո՞ր թվերն էր գրել Սյունեն:

1) 5 x 7 = 35

2) 5 x 10 = 50

3) 50 + 35 = 85

Պատ 5